پایگاه خبری آرمانشهر خبر فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ در بستر اپلکیشن های شبکه های مجازی آغاز کرد. دغدغه حواشی مخرب شکل گرفته پیرامون شوراهای اسلامی شهرها و تاثیر منفی آن بر مجموعه مدیریت شهری از اصلی ترین انگیزه ها برای ایجاد آرمانشهر به عنوان یک رسانه مستقل در حوزه مدیریت شهری بود.

شروع فعالیت در شبکه های اجتماعی با رویکرد اطلاع رسانی صحیح و اصولی اخبار ،احترام به مخاطبان و گرایش آموزش محورانه موجب شد تا این رسانه با اقبال کم نظیری از سوی مخاطبان مواجه گردد.

لذا این مسئله ما را بر آن داشت تا فعالیت خود را به عنوان یک رسانه رسمی در قالب پایگاه خبری و با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گسترش دهیم. لذا بعد از طی مراحل قانونی خوشبختانه موفق به اخذ مجوز های رسمی شدیم و فعالیت خود را در قالب جدید و همزمان با حفظ کانال های خود در بستر شبکه های مجازی آغاز کردیم.