شرکت طراحي مدرن نرده عرضه كننده و مجري نرده راه پله در ساختمانهاي مسكوني،اداري و صنعتي از نوع و تجهيزات مربوط به دكوراسيون ساختمان و انواع مختلف لوله استيل وپايه هاي نرده راه پله از كشور خارج نيز فعاليت مي نمايد و در جهت توسعه فعاليت خود، داراي نمايندگي فروش در چندين شهر نيز مي باشد